Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2003

Mjölkproduktion med enbart grovfoder på Tingvalls försöksgård

Johansson Birgitta, Sundås Sten

Nyckelord

mjölkko; ekologisk mjölkproduktion; grovfoder; foderstat; vikt; hälsa; insulin

Publicerad i

Fakta. Jordbruk
2003, nummer: 18, 2002
Utgivare: SLU