Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2004

Vättern och dess tillflöden 2003

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel; Weyhenmeyer, Gesa

Publicerad i

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2004, nummer: 84, sidor: 19-57
Boktitel: Vätternvårdsförbundet Årsskrift 2004
Utgivare: Vätternvårdsförbundet