Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2013Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

454 Pyrosequencing Analysis on Faecal Samples from a Randomized DBPC Trial of Colicky Infants Treated with Lactobacillus reuteri DSM 17938

Roos S, Dicksved J, Tarasco V, Locatelli E, Ricceri F, Grandin U, Savino F

Publicerad i

PLoS ONE
2013, Volym: 8, nummer: 2, artikelnummer: e56710
Utgivare: Public Library of Science