Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2010

Schäferiskolan på Höjentorp, en del av 1700-talets schäferistat

Martiin, Carin

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2010, nummer: 46, sidor: 9-12
Titel: Fårkonsulenter på 1700-talet
ISBN: 978-91-85205-89-9
Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien