Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2008

Roundwood trucking – factors influencing profitability in mid-Sweden

Erlandsson, Emanuel; Staland, Jakob; Fjeld, Dag

Publicerad i

Forest & Landscape Working Papers
2008, Volym: 30, sidor: 40-40 Titel: The Nordic-Baltic Conference on Forest Operations
ISBN: 978-87-7903-367-2
Utgivare: Forest and Landscape, University of Copenhagen

Konferens

The Nordic-Baltic Conference on Forest Operations