Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2009

En fårhistorisk klassiker

Martiin, Carin

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2009, nummer: 44, sidor: 11-21 Titel: Den svenska fårskötselns äldre historia: några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg
ISBN: 978-91-85205-79-0Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien