Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald

Jonsell, Mats; Berglund, Håkan; Caruso, Alexandro; Rudolphi, Jörgen; Svensson, Måns; Taylor, Astrid; Taylor, Andy F.S.; Thor, Göran; Victorsson, Jonas

Nyckelord

Avverkningsstubbar, bioenergi, biologisk mångfald, lavar, naturvård, mossor, skalbaggar, stubbrytning, stubbskörd, svampar, vedlevande.

Publicerad i

Fakta. Skog
2013, nummer: 2013:7Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet