Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok2012Vetenskapligt granskad

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae

Douwes, Per; Abenius, Johan; Cederberg, Björn; Wahlstedt, Urban; Hall, Krister; Starkenberg, Mattias; Reisborg, Christopher; Östman, Torbjörn

Publicerad i

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
2012, nummer: DC 52–54
Utgivare: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet