Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013

Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder

Tunon, Håkan; Gerhardt, Karin; Iwarsson, Mattias

Publicerad i

Rapport / Länsstyrelsen Gävleborg
2013, nummer: 2013:12
Utgivare: Länsstyrelsen Gävleborg