Skip to main content
Research article, 2013

Vägledande miljödimensioner för utomhuslek

Mårtensson, Fredrika

Abstract

Barns möjlighet till utevistelse är en vital del av en hållbar samhällsutveckling. Studier visar att barn med rymliga och varierade gröna utemiljöer vid förskolan har bättre fysisk och mental hälsa. I denna artikel beskrivs tillämpningen och utvecklingsarbetet kring de kategorier för miljövärdering (Outdoor Play Environment Categories) som använts i forskning och hur dess miljödimensioner är förankrade i dokumentation av lekens förlopp på förskolegårdar. Möjligheterna diskuteras att utveckla ett verktyg som kombinerar snabbhet, precision, transparens och användbarhet, både för forskning och prakitk.

Published in

Socialmedicinsk Tidskrift
2013, Volume: 90, number: 4, pages: 502-509