Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Skogsdata 2013 : Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Olika mått på skogens ålder och trädslagssammansättning

Cory, Neil; Nilsson, Per; Fridman, Jonas; Kempe, Göran

Nyckelord

Area conditions; Standnig volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest resources; Forest inventory; Official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2013,
Utgivare: Swedish University of Agricultural Sciences