Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2012Öppen tillgång

Inget entydigt resultat av ombehandlingar

Björklund, Niklas

Sammanfattning

En ombehandling med insekticid kan ge en kraftig reduktion av snytbaggeskadorna under vissa omständigheter och knappt någon alls under andra. Här sammanfattas vad vi från forskarhåll vet om detta.

Publicerad i

Skogseko
2012, Volym: 2, sidor: 42