Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Verksamhet i AGROVÄST-projektet : precisionsodling Sverige, POS, 2012


Lundström, Christina (red.)

Nyckelord

precisionsodling; verksamhetsberättelse; Precisionsodling Sverige; Agroväst

Publicerad i

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2013, nummer: 27Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet