Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013

Gröna väggar i Skandinaviskt klimat

Fransson, Ann-Mari; Emilsson, Tobias; Mårtensson, Linda-Maria; Rosenlund, Hans; Månsson, Karin; Kronvall, Johnny

Publicerad i

Movium Fakta
2013, nummer: 6
Utgivare: Movium