Skip to main content
Factsheet, 2013

Behöver vi veta hur mycket korna kan äta?

Krizsan, Sophie Julie; Hetta, Mårten; Höjer, Annika; Huhtanen, Pekka

Abstract

Det finns i Norden flera olika modeller för att skatta konsumtionen hos mjölkkor. I det här projektet ville vi ta reda på vilken modell som fungerar bäst under nordliga förhållanden. Förutsättningarna för vallodling är mycket goda i norra Sverige. Klimatet gynnar produktion av vallfoder med högt energiinnehåll och det är därför viktigt att det bedöms korrekt i foderstaten för högavkastande djur.

Keywords

protein; mjölkkor; konsumtionsmodell

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Höjer, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Höjer, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51848