Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012Öppen tillgång

Verksamhet i AGROVÄST-projektet, Precisionsodling Sverige, POS, 2011


Lundström, Christina (red.)

Nyckelord

Precisionsodling Sverige; Precisionsodling; POS; verksamhetsberättelse; Agroväst

Publicerad i

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2012, nummer: 24Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri