Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Simakserien : en beskrivning av SLU:s proveniensserie med europeisk lärk (Larix decidua)

Karlman, Lars; Karlsson, Christer

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar den försöksserie med europeisk lärk som Milan Simak etablerade i Sverige under 1960-talet. Europeisk lärk (Larix decidua Mill.) planterades på 14 lokaler från Skåne i söder till Västerbotten i norra Sverige. Totalt användes 76 provenienser från hela utbredningsområdet av europeisk lärk (Alperna, Böhmen, Sudetbergen, Tatrabergen, Polen och Rumänien). Även provenienser från anlagda (icke inhemska) bestånd i Tyskland, Danmark, Storbritannien och Sverige ingick i försöket. Resultaten indikerar en mycket god höjdutveckling under de första 40–50 åren. En övre höjd på 28 m vid 46 års totalålder är möjlig i centrala Sverige. I norra Sverige, på en ganska mager ståndort, hade den bästa proveniensen en övre höjd på nära 26 m vid 53 års totalålder. En jämförelse med rysk lärk (L. sukaczewii) på de nordliga ytorna visar på en bättre höjdutveckling hos europeisk lärk men en bättre stamrakhet hos rysk lärk. Stamrakheten hos europeisk lärk visar en tendens att bli sämre på de nordliga försökslokalerna. Studier gjorda vid plantetableringen visar på hög frekvens av höstfrostskador på dessa lokaler. Det finns dock skillnader i stamrakhet mellan olika provenienser av europeisk lärk. Bäst stamrakhet har en proveniens från Slovenien och den danska proveniensen Nödebo. Bäst tillväxt visar provenienser från Sudeterna och Tatrabergen. Resultaten pekar på att europeisk lärk är ett intressant trädslag i norra Sverige upp till i alla fall breddgrad 64˚N. Känsligheten för höstfrost och stamrakhet är två faktorer som bör studeras vidare vid odling av europeisk lärk i Norrland.

Nyckelord

Larix decidua; Europeisk lärk; proveniensförsök; Norrland

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2013, nummer: 8
Utgivare: SLU, Enheten för skoglig fältforskning