Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Laxens nedströmsvandring mot fiskavledare till Stornorrfors fisktrappa i Umeälvens nedre del

Lundqvist, Hans; Leonardsson, Kjell; Lindberg, Dan-Erik; Westbergh, Stig; Forssén, Åke; Hellström, J Gunnar I
Lundqvist, Hans (red.)

Nyckelord

Norrfors; ledarm; kammartrappa; nedströmsvandring; PIT; smolt; telemetri; Vindelälven; Umeälven

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, nummer: 2014:1
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö