Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004Öppen tillgång

Utveckling av IKEU inför 2000-talet; redovisning av ett utredningsuppdrag

Persson, Gunnar; Wilander, Anders

Nyckelord

Försurning; kalkning; sjö; vattendrag

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, nummer: 2004:25
Utgivare: Inst. för miljöanalys