Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004Öppen tillgång

Kvantitativa djurplanktonundersökningar i Sverige. När, var, hur och varför

Persson, Gunnar; Svensson, Jan-Erik

Nyckelord

Zooplankton; djurplankton; provtagning; undersökning; metod

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, nummer: 2004:21
Utgivare: Inst. för miljöanalys

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag
  Övergödning
  Biologisk mångfald
  Försurning

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/5228