Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2013

Varifrån kommer kronviltet i Sverige?

Jarnemo, Anders; Höglund, J; Thulin, Carl-Gustaf

Publicerad i

Svensk jakt
2013, Volym: 151, nummer: 12, sidor: 78-79