Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013

Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering

Johansson, Ulf; Elfving, Björn; Nilsson, Urban; Ekö, Per-Magnus; Johansson, Tord

Publicerad i


Utgivare: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap