Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Verksamhet i AGROVÄST-projektet Precisionsodling Sverige, POS, 2013


Lundström, Christina (red.)

Nyckelord

precisionsodling; verksamhetsberättelse

Publicerad i

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2014, nummer: 31Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet