Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel - Refereegranskat, 2009

Sättet att se på landskap : om förlopps-, handlings- och värdelandskap

Germundsson, Tomas; Wingren, Carola

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2009, Volym: 148, nummer: 5, sidor: 44-52