Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Vad vill skogsägaren satsa på?

Andersson, Mats; Boman, Mattias; Gong, Peichen

Publicerad i

Fakta. Skog
2013, nummer: 2013:10
Utgivare: SLU Info, Sveriges lantbruksuniversitet