Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2004

Röda blodkroppar hos Greyhound

Lilliehöök, Inger

Nyckelord

greyhound; erytrocyter; makrocytos

Publicerad i

Doggy-rapport
2004, Volym: 2004; 28, nummer: 4, sidor: 3
Utgivare: Doggy AB, Vårgårda