Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2013

Varmare klimat kan stoppa tallstekeln

Kollberg, Ida

Publicerad i

Future forests rapportserie
2013, Volym: 2013, nummer: 2013:5, sidor: 22-23
Titel: Svampar och insekter. Rapport från Future Forests 2009-2012
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning