Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2013

Samodling

Norén, Kajsa

Nyckelord

samodling; odlingssystem; Reläsamodling

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2013, nummer: 2013:11
Utgivare: Institutionen för biosystem och teknologi