Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2014

Reglerad mångfald

Tranvik, Lena; Bjelke, Ulf; Ljungberg, Håkan; Sundberg, Sebastian; Svensson, Mikael; Von Wachenfeldt, Eddie

Sammanfattning

Ingress: Vattendrag med opåverkade flöden och stränder har stora förutsättningar för höga naturvärden. Vattnets dynamik skapar variation i både strandstruktur och bottensubstrat och därmed förutsättningar för variationsrika livsmiljöer.

Nyckelord

biologisk mångfald, reglering, rödlistade arter, strandarter, stränder, vattendrag, vattenkraft

Publicerad i

Älvräddaren
2014, Volym: 2014, sidor: 17-19