Skip to main content
Factsheet, 2011

Foderproduktion och metanbildning i våmmen utgör 85-90 % av mjölkens klimatpåverkan

Henriksson, Maria; Flysjö, Anna; Cederberg, Christel; Englund, Jan-Eric; Ledgard, Stewart

Abstract

Klimatpåverkan från mjölkproduktionen har varit i fokus de senaste åren, inte minst p g a djurens utsläpp av metan. Mjölkens klimatpåverkan består dock inte enbart av metan från foderomvandling i våmmen. Även foderproduktionen står för en betydande andel av växthusgaserna medan t ex transporter och gårdens elförbrukning utgör små andelar.

Keywords

mjölkproduktion; klimatpåverkan; växthusgaser; livscykelanalys; carbon footprint

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 17
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Henriksson, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Flysjö, Anna
Cederberg, Christel
Swedish Institute for Food and Biotechnology - SIK
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Ledgard, Stewart

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56453