Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2014

Bra utemiljö i verksamhetsområden : restorativa stimulerande kvaliteter på internationellt ledande campus

Skärbäck, Erik; Stoltz, Jonathan; Grahn, Patrik

Nyckelord

arbetsmiljö; stressreduktion; campusmiljö; Stanford; Berkeley; UCLA; Googleplex; Madras; Breeam communities

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, nummer: 2014:16
ISBN: 978-91-87117-77-0
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet