Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador : - uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet skogsbruk Slutrapport

Wallertz, Kristina; Petersson, Magnus; Johansson, Karin

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2005, nummer: 2005:3
Utgivare: SLU, Asa försökspark