Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Test av insekticiden Cyperplus för täckrotsplantor, anlagt 2002

Petersson, Magnus; Johansson, Karin

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2005, nummer: 2005:2
Utgivare: Asa försökspark