Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2005

Betydelsen av grisningsboxens utformning för hälsa och beteende hos sugga och smågrisar under grisning och digivning - en litteraturstudie

Westin, Rebecka

Publicerad i

PIG rapport
2005, nummer: Nummer 36
Utgivare: Praktiskt Inriktade Grisförsök (PIG)