Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2014Öppen tillgång

Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist?

Näsholm, Torgny; Högberg, Peter; Franklin, Oskar; N. Högberg, Mona

Nyckelord

kväve; tillväxt; mykorrhiza

Publicerad i

Fakta. Skog
2014, nummer: 2014:1
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet