Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2014Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Policy Language in Restoration Ecology

Hof, Anouschka; Jorgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Maher Hasselquist, Eliza; Baker, Susan; Chapin III, Stuart F; Eckerberg, Katarina; Hjältén, Joakim; Polvi, Lina; Meyerson, Laura A

Sammanfattning

Relating restoration ecology to policy is one of the aims of the Society for Ecological Restoration and its journal Restoration Ecology. As an interdisciplinary team of researchers in both ecological science and political science, we have struggled with how policy-relevant language is and could be deployed in restoration ecology. Using language in scientific publications that resonates with overarching policy questions may facilitate linkages between researcher investigations and decision-makers' concerns on all levels. Climate change is the most important environmental problem of our time and to provide policymakers with new relevant knowledge on this problem is of outmost importance. To determine whether or not policy-specific language was being included in restoration ecology science, we surveyed the field of restoration ecology from 2008 to 2010, identifying 1,029 articles, which we further examined for the inclusion of climate change as a key element of the research. We found that of the 58 articles with climate change or global warming in the abstract, only 3 identified specific policies relevant to the research results. We believe that restoration ecologists are failing to include themselves in policy formation and implementation of issues such as climate change within journals focused on restoration ecology. We suggest that more explicit reference to policies and terminology recognizable to policymakers might enhance the impact of restoration ecology on decision-making processes.

Nyckelord

climate change; policymaking; research implications; scientific communication

Publicerad i

Restoration Ecology
2014, Volym: 22, nummer: 1, sidor: 1-4
Utgivare: WILEY-BLACKWELL

   SLU författare

   • Globala målen

    SDG15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
    SDG16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

    UKÄ forskningsämne

    Ekologi
    Skogsvetenskap

    Publikationens identifierare

    DOI: https://doi.org/10.1111/rec.12069

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/60433