Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Skogsdata 2014 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: biologisk mångfald

Nilsson, Per; Cory, Neil; Wulff, Sören

Nyckelord

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventory; NFI; official statistics; biodiversity

Publicerad i

Skogsdata
2014,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet