Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2003

Miljöekonomisk skogsforskning

Mattsson, Leif; Gong, Peichen; Boman, Mattias

Publicerad i

Titel: Lars J. Lundgren (red.): Vägar till kunskap - Några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning
ISBN: 91-7139-594-6
Utgivare: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB