Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador : - uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet skogsbruk anlagt 2002, resultat efter två säsonger

Wallertz Kristina, Petersson Magnus

Publicerad i


Utgivare: SLU, Asa försökspark