Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Vitaliseringsgödsling med mineralnäringsämnen - kortsiktiga effekter på hjortdjurens betesmönster

Bergquist, Jonas

Publicerad i


Utgivare: SLU, Asa försökspark

    UKÄ forskningsämne

    Skogsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6156