Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2003

Property tables - a tool to characterise wood of Scots pine and Norway spruce as material for engineers

Eriksson, Daniel

Publicerad i

Skog & trä
2003, Volym: 2003, nummer: 3, sidor: 1-22 ISBN: 91-970985-5-8
Utgivare: SLU, Vindelns Försöksparker

    UKÄ forskningsämne

    Skogsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6184