Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2003

Spridning och överlevnad av patogenindikatorer vid skogsgödsling med slam

Åström, Johan; Sahlén, Kenneth

Publicerad i

Skog & trä
2003, Volym: 2003, nummer: 5, sidor: 1-14 ISBN: 91-970985-7-4
Utgivare: SLU, Vindelns Försöksparker

    UKÄ forskningsämne

    Skogsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6186