Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2003

Vilt och välfärdsekonomi

Boman, Mattias

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2003, Volym: 142, nummer: 2, sidor: 35-39
Utgivare: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien