Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Att skapa framtidsbilder. En metod att utforma framtidsscenarier för uthållig livsmedelsproduktion

Sonesson Ulf, Gunnarsson Stefan, Nybrant Thomas, Stern Susanne, Öborn Ingrid, Berg Charlotte

Publicerad i

Rapport (Mat 21)
2003, nummer: 2003:3
Utgivare: SLU