Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2014Öppen tillgång

Ökat värde i svensk prydnadsväxtodling : en strategi för BOOST

Ekelund Axelson, Lena

Sammanfattning

Tillväxt Trädgård-projektet Boost för svenska prydnadsväxter, formulerat inom LRF GRO Prydnadsväxter, har haft som övergripande målsättning att öka värdet av den svenska odlingen. I detta faktablad presenteras en bild över branschen, värdekedjan, konkurrensen och marknadsförhållandena. En rekommendation, enligt ett resursbaserat synsätt, är att noga identifiera vilka resurser, kärnkompetenser och kapaciteter som ska utvecklas och hur det ska göras, för tillväxt och utveckling av företagen, kanske även på en större marknad än den inhemska. Vidare rekommenderas också att branschen gör kontinuerliga omvärldsanalyser som bas för systematiskt produktutvecklingsarbete, gärna i samarbete med forskningen.

Nyckelord

Trädgårdsmarknad; Marknadsföring; Krukväxter

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2014, nummer: 2014:26
Utgivare: LTV-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet