Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2014Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Cytotoxic Illudalane Sesquiterpenes from the Wood-Decay Fungus Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Julich

Nord, Christina; Menkis, Audrius; Broberg, Anders

Sammanfattning

Seven illudalane sesquiterpenes were obtained from the wood decomposing fungus Granulobasidium vellereum: granuloinden A, granuloinden B and dihydrogranuloinden, along with the previously known compounds radulactone, pterosin M, echinolactone A and D. Granuloinden B showed potent cytotoxic activity against the Huh7 and MT4 tumor cell lines (CC50 values of 6.7 and 0.15 mu M, respectively), whereas granuloinden A and dihydrogranuloinden had no or moderate activity.

Nyckelord

Granulobasidium vellereum; sesquiterpenes; illudalane; cytotoxic

Publicerad i

Molecules
2014, Volym: 19, nummer: 9, sidor: 14195-14203 Utgivare: MDPI AG

      SLU författare

    • Nord, Christina

      • Institutionen för kemi och bioteknologi, Sveriges lantbruksuniversitet