Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Artikel i dags-/nyhetstidning2014

Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid

Algers, Bo; Beck-Friis, Johan; Berg, Lotta; Blokhuis, Harry; Dahlborn, Kristina; Ekman, Torkel; Hultgren, Jan; Jakobsson, Torsten; Keeling, Linda; Pettersson, Roger; Sandahl, Johanna; Staaf Larsson, Birgitta; Sjöquist, Mats; Steen, Margareta; Ståhle, Gunnela; Vonstad, Linda Maria; Gunnarsson, Stefan

Publicerad i

Dagens nyheter
2014,