Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Västerbottens kustland 2013

De Jong, Adriaan

Nyckelord

Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, nummer: 2014:53
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet