Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark : inventering 2013

De Jong, Adriaan

Nyckelord

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, nummer: 2014:49
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet