Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2014

De stora testamentena och sociala relationer under perioden ca 1270-1370

Myrdal, Janken

Publicerad i

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2014, nummer: 131, sidor: 217-233 Titel: Medeltida storgårdar: 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem
ISBN: 978-91-87403-07-1
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur